משאבות חום

קטלוג משאבות חום

פירוט המוצרים כולל תפוקות ופירוט טכני.

למפרט המלא

YORK YCSE HP

תפוקות חימום: 170-300 kW
קררים: R513A ,R134a

למפרט המלא

YORK YMWA-HP

תפוקות קירור: 21- 186 kW
תפוקות חימום: 24- 215 kW
קרר: R410A

למפרט המלא

YORK AMICHI YMPA

תפוקות קירור: 254-41 KW
תפוקות חימום: 256-45 KW
קרר: R454B / R410A

למפרט המלא

YORK YVWH HP

תפוקות חימום: 1,800-900 KW
קרר: R1234ze

למפרט המלא

YORK YVWH

תפוקות חימום: 1,250-315 KW
קרר: R1234ze

למפרט המלא

YORK YZ

תפוקות חימום: 6,800-1,000 KW
קררים: R1233zd(E)

למפרט המלא

YORK YMC2

תפוקות חימום: 3,000-1,600 KW
קרר: R513A

למפרט המלא

YORK YK

תפוקות חימום: KW 9,000 -1,000
קרר: R513A

למפרט המלא

YORK YHAP

תפוקות קירור: 40,000-900 kW

למפרט המלא

YORK AMICHI-S YVAG

תפוקות קירור: 11-18 kW
תפוקות חימום: 11-18 kW
קרר: R410A

למפרט המלא

YORK YAS/RC-WP

תפוקות קירור: 91- 297 kW
תפוקות חימום: 103- 334 kW
קרר: R290 (Propane)

למפרט המלא

YORK YLZ

תפוקות קירור: 21- 180 kW
תפוקות חימום: 24- 210 kW
קרר: R410A

למפרט המלא

YORK YWH

תפוקות חימום: 301-38 kW
קרר: R134a

למפרט המלא

YORK YHA

תפוקות קירור: 18- 418 kW
תפוקות חימום: 22- 464 kW
קרר: R410A

למפרט המלא

YORK YVWA

תפוקות קירור: 1,067-545 KW
תפוקת חימום: 1,000-600 KW
קרר: R-513A

למפרט המלא

YORK YLPB

תפוקות קירור: 629-336 KW
תפוקות חימום: 653-344 KW
קרר: R410A

למפרט המלא

גלרית סרטוני משאבות חום

Heat Pumps for District Heating and Cooling
בקשה להצעת מחיר
עבור:

    צרו קשר