קירור תעשייתי

Sabroe PAC

תפוקת קירור: 100-6,200 kW

למפרט המלא

Sabroe PAC

תפוקת קירור: 50 - 1,400 kW

למפרט המלא

Sabroe HicaHP

למפרט המלא

Sabroe HeatPAC

תפוקות קירור: 300- 2,700 KW

למפרט המלא

Sabroe DualPAC

תפוקות קירור: עד 3,000 KW

למפרט המלא

Sabroe ComPAC

תפוקות קירור: 2,300-100 KW

למפרט המלא

Sabroe ChillPAC

תפוקות קירור: 1,400-60 KW

למפרט המלא

Sabroe ChillPAC Air

תפוקות קירור: 1,400-300 KW

למפרט המלא

Sabroe CAFP

תפוקות קירור: 4,200-580 KW

למפרט המלא

Sabroe TCMO/TSMC

למפרט המלא

Sabroe SMC

למפרט המלא

Sabroe HPO/HPC/HPX

למפרט המלא

Sabroe CMO

למפרט המלא

FRICK System components

למפרט המלא

FRICK Screw Compressors

למפרט המלא

Frick Quantum™ HD

למפרט המלא

Frick Single Source

תפוקת קירור: 1,000-200 KW

למפרט המלא

Aquilon CRAC
M&M Carnot

תפוקת קירור: 1,000-200 KW

למפרט המלא

SellSheet PureFreeze
M&M Carnot

תפוקת קירור: 1,000-200 KW

למפרט המלא

SellSheet PureFreeze
M&M Carnot

תפוקת קירור: 1,000-200 KW

למפרט המלא

Aquilon DS
M&M Carnot

תפוקת קירור: 1,000-200 KW

למפרט המלא

Aquilon Chill
M&M Carnot

תפוקת קירור: 1,000-200 KW

למפרט המלא

Sabroe SAB Small/Large

תפוקת קירור: 7,000-180 KW

למפרט המלא

Sabroe PAC

תפוקת קירור: 1,400-50 KW

למפרט המלא

Sabroe HicaHP

למפרט המלא

Sabroe HeatPAC

תפוקת קירור: 300-2,700 KW

למפרט המלא

Sabroe DualPAC

תפוקת קירור: עד 3,000 KW

למפרט המלא

Sabroe ComPAC

תפוקות קירור: 2,300-200 KW

למפרט המלא

Sabroe CAFP

תפוקות קירור: 2,500-100 KW

למפרט המלא

Sabroe CAFP

תפוקות קירור: 4,200-580 KW

למפרט המלא
בקשה להצעת מחיר
עבור:

    צרו קשר